Tetra Telsiz ve Haberleşme Sistemleri, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak 2. Tip Telekomünikasyon ruhsatları çerçevesinde OKTH/telsiz kullanıcılarının taleplerini karşılayabilmek amacıyla kamusal ve sivil sektörlerde kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyeti temel ilkeler olarak kabul ederek OKTH – Ortak kullanımlı telsiz hizmeti vermektedir.

      Tetra Telsiz ve Haberleşme Sistemleri olarak T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim kurumunun milli yeni frekans planlaması doğrultusunda tüm Türkiye’de UHF & VHF lisanslarımız ile telsiz kullanıcılarına geniş/lokal alan telsiz haberleşme ihtiyaçlarında hizmet vermeye devam edilmektedir.

      OKTH işletmeciliğimiz kapsamında tüm Türkiye’de yürütmüş olduğumuz operasyonlarda telsiz kullanıcılarının ihtiyaçlarına standart çözümler sunmak yerine her telsiz kullanıcısının ihtiyaçlarına yönelik özel projelerde üretilmektedir. OKTH işletmeciliği konusunda daha geniş bir coğrafyada hizmet verme şansı edinmiş bulunmaktayız.

      OKTH işletmeciliğimiz kapsamında mevcut ve yeni OKTH/telsiz kullanıcılarına ses ve/veya data iletimi konusunda gerek T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ‘dan almış olduğumuz Lisanslar kapsamında kurmuş olduğumuz Analog ve Sayısal (Mototrbo) altyapılarda kullanma bedeli karşılığında hizmet vermekte gerekse her türlü telsiz cihazlarının kiralamasını yaparak her türlü altyapı/ekipman ihtiyacını kiralama usulüyle karşılayabilmektedir.

      Yenilikçi yaklaşımlarımız kapsamında altyapı ve bakım/onarım bedeli olarak kullanıcılardan herhangi bir katılım payı talep edilmemekte olup, hizmet kalitemizden taviz vermeden uzman ve yetkilendirilmiş teknik servisimiz tarafından periyodik bakımları yapılarak siz kullanıcılardan makul bir kullanım bedeli talep edilmektedir.

      Ayrıca OKTH telsiz hizmetlerimizden yararlanan tüm abonelerimiz ile ilgili BTK nezdinde yapılacak tüm işlemler tarafımızdan yapılmaktadır.

OKTH Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmetleri Şartlar ve Yükümlülükleri
İşletmeci Yükümlülük ve hakları

1) İşletmeci, OKTH hizmetini ifa edebilmek amacıyla elektronik haberleşme altyapıları kurabileceği gibi, altyapı ihtiyaçlarını OKTH işletmecileri de dahil diğer işletmecilerden temin edebilir.
2) İşletmeci, BTK tarafından adına tahsis edilmiş olan frekansları BTK izni doğrultusunda yetkilendirme bölgesi içerisinde tekrar edebilir.
3) İşletmeci, Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğine uymakla yükümlüdür.
4) İşletmeci, yerel ve bölgesel Sayısı Sınırlandırılmayan Kullanım Hakkı yetki belgeleri kapsamında elektronik haberleşme altyapılarını yetkilendirme alanları içerisinde birbirleri ile irtibatlandırma hakkına sahiptir.
5) İşletmeci elektronik haberleşme altyapılarını irtibatlandırması esnasında frekans kullanım ücreti hesaplamasında EGF değeri en yüksek olan bölge baz alınır.
6) İşletmeci, OKTH hizmeti sunması amacıyla kendisine BTK tarafından (gerektiğinde paylaşımlı olarak) tahsis edilmiş olan simpleks frekans kanallarını altyapılarının kapsama alanları dâhilinde abone bildirimi yapmak kaydıyla abonelerine kullandırabilir. Ayrıca işletmeci, abonelikten ayrılanların telsizlerindeki simpleks frekanslarının silinmesini sağlamakla yükümlüdür.
7) İşletmeci aboneleri seçmekte serbesttir.
8) Yetkilendirme süresi on beş (15) yıldır.
Abone Yükümlülük ve hakları
1) Abonelerin hizmetlere eşit şartlarda erişebilme ve ayrım gözetmeyen adil ücretlerle hizmetlerden yararlanma hakkına,
2) Abonelerin elektronik haberleşme hizmeti tedarikçisi OKTH işletmecileriyle abonelik sözleşmesi yapabilme hakkına,
3) Ayrıntılı fatura talep etme hakkına,
4) İşletmecinin sunmakta olduğu elektronik haberleşme hizmeti hakkında bilgi alabilme hakkına,
5) Abonelere sunulmakta olan hizmetler için uygulanacak tarifeler konusunda açık, detaylı ve güncel bilgilere erişebilme hakkı ile OKTH tarifelerindeki değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilme hakkına,
6) Uluslararası standartlar ile BTK’nın belirleyeceği standartlara uygun kalitede hizmetten yararlanma hakkına sahip olup,
7) Mevzuat gereği İşletmeci tarafından belirlenmiş olan hizmet bedeli ile bu hizmete yönelik her türlü vergi ve harcı ödemekle,
8) Hizmete katılma ve ayrılmada ilgili BTK mevzuatına uymakla yükümlüdürler.

OKTH Tarifelerimiz

OKTH Elektronik haberleşme altyapı hizmeti kapalı kullanıcı gruplarına verilen bir hizmet olup, anılan hizmetin tarifeleri Abone tarafından talep edilen haberleşme hizmeti içeriğine göre (Analog veya Sayısal; Community tekrarlayıcı, Trunk, DMR, TETRA vb. gibi protokoller) ve söz konusu hizmetin kapsaması istenen bölgenin fiziki koşullarına, büyüklüğüne ve kullanıcının terminal adetlerine göre değişiklikler arzetmektedir.

Bu sebeple mevcut/potansiyel kullanıcıların talep ettikleri hizmetlerin içerikleri ve diğer detaylar için bizlerle irtibata geçmelerini rica ederiz.
Söz konusu bilgiler ışığında hazırlanacak projeye göre uygulanacak tarife belirlenecektir.
 

OKTH - Kapsama Alanımız

OKTH - Kapsama Alanımız
Türkiye'nin her noktasında OKTH Telsiz altyapımız, kiralık Konvansiyonel, PMR ve Sayısal Telsiz cihazlarımız ve uzman teknik kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

HABERLER

 

MOTOROLA Telsiz Sistemleri satışında, şirketimiz 2009-2010-2011 yılları en iyi satış ödülünü alarak satış 1incisi olmuştur...
Şirketimiz AFRİKA da SOMALİ de telsiz sistemi altyapısı kurarak yardımların daha güvenli gitmesini sağlamıştır.                               KENWOODTK-3301Telsiz stoklarımızda...                             KENWOOD TK-3302 Telsiz stoklarımızda...                                               Şirketimiz TÜRKİYE DE 7 BÖLGE 81 İL ULUSAL TELSİZ İŞLETMECİLİĞİ YAPMAKTADIR.                                   0212 320 00 30